torsdag 21 maj 2020

Regelrevidering PKLC

Hej kära medlemmar!

Just nu pågår ett stort projekt inom organisationen med att uppdatera de regler och anvisningar som ska gälla för lure coursingprov från den 1 januari 2022
LCK Södra har liksom de andra lokala klubbarna bjudits in att komma med synpunkter och förslag till ändringar i reglementet. Vi i styrelsen vill därför uppmana er medlemmar till att komma med synpunkter och förslag – detta är er chans att vara med och påverka de framtida reglerna! 
Styrelsen kommer sedan att sammanställa dessa och använda som grund i vårt svar till arbetsgruppen. De gällande reglerna hittar ni här: https://www.pklc.svvk.se/index.php/dokument/regler-anvisningar
Mejla era synpunkter till sekreterare@lcks.svvk.se senast den 31 maj 2020.